PROIECT DE EVANGHELIZARE 2020

PROIECT DE EVANGHELIZARE 2020   

Comunitatea Zonala Bucuresti

1.Condiţii generale şi formulare scop proiect evanghelizare:

  1. În Zonalul București sunt un număr de aprox. 40 biserici, dintre care un număr de12 biserici situate în zona urbană și 28 biserici situate în zona rurală. Unele biserici din zona rurală sunt în declin datorită unor factori dintre care amintim:

– majoritatea tinerilor se mută în orașe în căutarea unui loc de muncă

– membri bisericilor sunt persoane în vârstă

– lipsește viziunea și preocuparea pentru viitorul bisericii

– nu există persoane care să preia conducerea și să ducă lucrarea mai departe

– nu există evenimente evanghelistice, sau mai bine zis un proces evanghelistic, prin care să se ducă sistematic Evanghelia şi la cei nemântuiți.

Scopul acestui proiect evanghelistic are la bază :

-dorința ca oamenii să fie confruntați cu adevărul Evangheliei și să fie mântuiți;

-să avem tineri care să preia în timp lucrarea de slujire de la fraţii în vârstă;

-bisericile să fie revigorate prin implicarea tinerilor în aceste evenimente evanghelistice;

-fiecare biserică să se deprindă cu aceste acţiuni de proclamare publică a Scripturii și de asemenea tot mai mulți credincioși să fie implicaţi în lucrarea de semănare a Cuvântului.

B.Campania de evanghelizare adulţi, pentru zonalul București se va desfășura pe tot parcursul anului 2020 în următoarele localităţi :

Judeţul Teleorman:

7,8 Martie, Izvoarele

-17-22 Aprilie, R. Moldova

-22-25 Aprilie, turneu sportiv

-2 mai, Nanov, evanghelizare pe stradă, biserică seara, sau parc,

-9 mai, Brânceni, pe stradă, seara în parcul central,

-17 mai, Măgura, pe stradă și în parc cu cortul,

-24 mai, Valea Părului, stradă și Căminul Cultural cu cortul,

-25-29 mai, evanghelizare cu medici, Alexandria

-7,8 Iunie, Mârzănești stradă și cort la școală,

– evanghelizare cu 2 echipe din SUA de pe 13 iunie – 3 iulie, în jud.Giurgiu şi Teleorman,

-4,5 Iulie, Grosu și Schitu, stradă și cort,

-19 iulie, evangh. Purani

-25 Iulie, evangh. Bulbucata

-26 Iulie, evangh. Frasinu

-1,2 August, Izvoarele

-10-15 August

-22,23 August, evangh. Fundulea

-30 August, Cervenia,

-6 Septembrie, Valea Parului, stradă plus cort la Cămin,

-13 Septembrie, Măgura,

-27 Septembrie, Ștorobăneasa, stradă și Biserică.

Județul Giurgiu

-Frasinu, loc nou de misiune. Se va face evanghelizare în localitate şi cu cortul în curte;

-Bulbucata, loc nou de misiune. Evanghelizare în comună şi cu cortul la fr.Dima în curte.

-Vidra

Jud Călăraşi

 Fundulea evanghelizare pe stradă, şi la biserică, vizite pastorale.

-Dragos Voda

-Calarasi

  1. Pentru buna desfășurare a acestui proiect dar și pentru a ne bucura de roadele pe care Domnul le-a pregătit, ne dorim continuitate la nivel de Comisii, şi o bună colaborare: Comisia de Evanghelizare, Comisia de Invățământ, Comisia de Tineret Adolescenţi şi Copii, Comisia Financiară, şi Comisia Pastorire – Disciplină.

 D. Obiectivele acestui proiect evanghelistic pentru anul 2020 sunt următoarele locații:

Nanov, Branceni, Magura, Valea Parului, Marzanesti, Grosu, Schitu, Purani, Cervenia, Storobaneasa, Frasinu, Bulbucata, Vidra.

E.Criteriile de evaluare pentru realizarea obiectivelor vor fi numărul de evenimente organizate efectiv, numărul de locații în care s-au desfășurat evenimente evanghelistice, numărul bisericilor implicate în buna desfășurare a acestui proiect, numărul echipelor de slujire care se vor implica în mod direct în  acțiunile stabilite și numărul celor care primesc pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor.

2.Tipuri de lucrări desfășurate prin proiect

-Nanov, evanghelizare pe stradă, biserică seara, sau parc,

-Brânceni, pe stradă, seara în parcul central,

-Măgura, pe stradă și în parc cu cortul,

-Valea Părului, stradă și Căminul Cultural cu cortul,

-Mârzănești stradă și cort la școală,

– evanghelizare cu o echipa din SUA în jud.Giurgiu şi Teleorman

-Izvoarele terenul de fotbal,biserica

-Grosu și Schitu, stradă și cort,

-Purani in localitate, si la biserica

-August, tabără la Valea Bădenilor (Campulung)

-Cervenia

-Valea Parului, stradă plus cort la Cămin,

-Măgura, parc si pe strada

-Ștorobăneasa, stradă și Biserică,

Campulung/Ag.-conferință cu familiile-in cadrul acestui eveniment se va desfășura activități specifice familiilor și de asemenea vor avea loc sesiuni de studiu biblic. Se dorește prin organizarea acestui eveniment consolidarea relațiilor între familiile din județ dar și motivarea la slujire în bisericile locale.

 

3.Structura lucrărilor din proiect

  1. Activităţi de conducere şi organizare: stabilire grup ţintă, stabilire obiective mobilizarea echipei/echipelor, promovarea lucrării, mobilizarea participanţilor, monitorizare lucrări, raportare, evaluare.
  2. Lucrarea de evanghelizare cu adulţi:
  • Stabilirea echipei de lucru
  • Obţinerea autorizaţiilor
  • Pregatirea programului: locaţie, vorbitori, grup muzical, gustări
  • Feedback/ evaluare

Biserica locală va organiza şi conduce întâlnirile, stabilind partea din comună, oraş, cartierul care nu a fost evanghelizat, va pune la dispoziţie locaţia bisericii, şi se obligă să obţină  de la Primărie autorizaţia în scris, nu verbal, se va îngriji ca echipa să aibe toate cele necesare lucrării: hrană, apă, etc..astfel încât să se poată lucra în siguranţă.

De asemenea biserica locală va promova evanghelizarea verbal, dar şi prin invitaţii şi broşuri. Vom avea echipe din diferite biserici care vor ajuta la preevanghelizare. Autorizaţia de la Primărie este absolut necesară, atunci când este vorba de un loc public. Ea va fi cerută însă organelor de poliţie şi jandarmerie, şi nu Primariei, iar pentru aceasta biserica locală prin liderii ei sau unde este cazul cineva din Zonă, vor ajuta la obţinerea autorizaţiei.

La obţinerea autorizaţiei trebuiesc stabiliţi clar termenii şi condiţiile de funcţionare: data, orele când se desfăşoară activitatea, sonorizare (volum),  persoane de ordine, etc..

 * Comunitatea Zonală va avea un reprezentant de la departamentul învăţământ prezent la eveniment care va lua la cunoştinţă despre cei ce vor avea nevoie de îndrumare spirituală după aceea.

Fraţii prezbiteri din loc vor avea obligaţia să lege relaţii pe termen scurt şi lung  cu noii veniţi, să facă o evaluare a lucrării şi un raport către Zonă, din care să reiasă activitatea depusă, rezultatele, şi ce urmează după aceea.

4.Finanțarea proiectului

Sursele de finanțare necesare pentru acoperirea cheltuielilor estimate vor fi de la Comunitatea Zonală, de la bisericile din Zonal. Pentru ajutor financiar exista un cont in lei si dolari americani, pe site.

1.Riscurile proiectului

  • Factori de sustinere: biserici locale, Comunitatea Zonala, Uniunea, voluntari, echipe de lucratori cu experienta in evanghelizare, etc..
  • Factori de risc: oameni rău intenţionaţi, mărturia bisericii locale, numarul redus al implicării membrilor bisericii, vremea nefavorabilă, autorităţi.

Biserica locală va fi cel mai important susţinător al evanghelizării adulţilor şi copiilor. Însă ea va fi ajutată de Comunitatea Zonală, solicitând ajutor, dar şi de către Uniune, echipe de voluntari, etc.

-există riscul să existe presiuni de ultim moment din partea bisericii ortodoxe, şi toată activitatea să fie întreruptă, chiar dacă există autorizare din partea autorităţilor:

-mărturia bisericii locale să fie stricată, de aceea oamenii să nu răspundă chemării, şi toată cheltuiala şi efortul să fie aproape în zadar;

-există riscul ca fraţii din localitate să nu fie prezenţi şi să ne confruntăm cu fel de fel de situaţii pe care să le gestionăm cu greu: oameni sub influenţa alcoolului, scandalagii, oameni puşi să deranjeze desfăşurarea prin muzică foarte tare, sau fel de fel de noi invenţii de-ale Satanei;

-există riscul ca bunurile să ne fie furate, sau distruse, de aceea nu trebuie lăsat nimic peste noapte pe domeniul public.

Comisia de Evanghelizare-Misiune :

Branistareanu Matei

Dobre Aurel

Filip Marian

Buliga Emanuel

Beni Grajdeanu

Translate »